امروز جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ - ساعت ۰۰:۰۰
flag iran
مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور

پیرو فراخوان مورخ 96/11/11 مرکز مطالعات فنی و مھندسی پایداری ملی در خصوص شرکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور دارای صلاحیت فنی و پدافند غیرعامل برای اجرای تعدادی پروژه-های مطالعاتی و پژوهشی فنی و مهندسی پدافند غیرعامل حدود 35 دانشگاه و شرکت در مرکز مطالعات حاضر و آمادگی لازم را برای اجرای پروژه های مطالعاتی پیشنهادی اعلام نمودند. برابر اعلام قبلی در زمان ثبت نام و تکمیل فرم‌های فراخوان، جلسه توجیهی جهت تشریح انتظارات سازمان از اجرای پروژه‌های فوق در تاریخ 96/11/6 با حضور نمایندگان دانشگاه‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور در مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی برگزار و توضیحات لازم توسط نمایندگان ذیربط هر یک از پروژه‌ها در معاونت‌های مربوطه و کارشناسان مرکز مطالعات فنی ارائه شد. نمایندگان دانشگاه‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور، فرم خوداظهاری، رزومه و شرایط شرکت در مناقصات را مطالعه و پس از تکمیل تحویل مرکز نمودند. ( دانشگاه‌ها و شرکت‌ها تا پایان وقت اداری روز دو‌شنبه 96/12/07 مهلت دارند نسبت به ارائه مدارک فوق اقدام و پس از آن سند انتظار و فرم ارائه قیمت ھر یک از پروژه‌ها را تحویل بگیرند ) فرم پیشنهاد قیمت پس از تکمیل و ممهور به مهر دانشگاه یا شرکت در پاکت درب بسته قبل از ساعت 12 روز چهارشنبه تحویل مرکز شود.