امروز جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ - ساعت ۰۰:۰۰
flag iran
مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور

 پروژه مطالعاتی با عنوان "طراحی بهینه سازه سقف خرپائی با ملاحظات پدافند غیرعامل " در نیمه اول سال جاری با راهبری مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور به انجام و پس از تایید اساتید داور در تعداد محدود چاپ گردیده است.

در صورت نیاز به مطالب کتاب فوق به مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور مراجعه شود.