امروز جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ - ساعت ۰۰:۰۰
flag iran
مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور

کارگروههای تخصصی مرکز مطالعات فنی و مهندسی

  1. بمنظور شناسایی توانمندیها و پتانسیل های موجود، و تهیه آئین نامه ها، مقررات و ضوابط فنی، کارگروه هایی که هر کدام متشکل از حداقل 7 و حداکثر 9 نفر در هر موضوع با حضور اساتید و فرهیختگان علمی و حرفه ای هر رشته با حکم رئیس مرکز تشکیل می شوند. دبیر هر کارگروه وظیفه هماهنگی جلسات و هدایت کارگروه و انتقال مطالب و مصوبات به شورای عالی را بر عهده دارد.
  2. جلسات کارگروه لااقل یکبار در هفته تشکیل می شود و دبیر کارگروه دستور جلسات را آماده و پس از هماهنگی با رئیس مرکز در جلسه مطرح می کند. تهیه پیش نویس مقررات و آئین نامه ها و ضوابط و دستورالعمل های فنی از وظایف کارگروه است که با استفاده از توان داخلی مرکز و با مشارکت اساتید عضو کارگروه و با برون سپاری به بخش های علمی و حرفه ای کشور این کار را انجام و پس از تصویب در کارگروه به شورای عالی ارجاع میدهد. هدایت صحیح مطالعات برون سپاری شده و کنترل آنها، تهیه، تایید شرح خدمات و پروپوزال طرح های پژوهشی، تایید ، اصلاح و یا رد طرحهای مزبور، تایید حجم و ارزش فیزیکی و ریالی طرحها و تایید آنها جهت پرداخت های مرحله ای از دیگر وظایف کارگروه است. تایید پرداخت نهایی طرحها و تسویه حساب با مجریان پس از تصویب شورای عالی امکان پذیر خواهد بود.