امروز جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ - ساعت ۰۰:۰۰
flag iran
مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور

شرح وظایف مرکز مطالعات فنی و مهندسی:؛

 1. تهیه و تدوین آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، الزامات، ملاحظات، مقررات و استانداردهای فنی و مهندسی
 2. تشکیل کارگروه های علمی و پژوهشی فنی، مهندسی و تخصصی
 3. تدوین کتب و مقالات علمی حوزه فنی و مهندسی
 4. تولید و توسعه دانش و ادبیات فنی و مهندسی(مدیریت دانش)
 5. اجرای برنامه های مطالعات علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فنی و مهندسی
 6. برگزاری همایش های علمی پژوهشی فنی و مهندسی
 7. برگزاری دوره‌های ( آموزشی ) تخصصی فنی و مهندسی
 8. نظارت بر بکارگیری و سازماندهی و ارتقاء علمی استادان، نخبگان، و دانشجویان حوزه فنی و مهندسی
 9. راه اندازی و سازماندهی اتاق های فکر و نشست های تخصصی فنی و مهندسی
 10. ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی از برنامه های فنی و مهندسی سازمان و دستگاه های اجرایی
 11. تکمیل بانک اطلاعاتی کتب، مقالات، پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی فنی و مهندسی
 12. حمایت از پژوهش های کاربردی، محصولات فناورانه، مصالح مقاوم و تجهیزات نوین بومی مورد استفاده در طرح های
 13. ایجاد هماهنگی با بخش خصوصی در راستای تأمین نیازمندی های پژوهشی و فناوری های نوین حوزه فنی و مهندسی
 14. تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های اجرائی کشور در جهت هماهنگ سازی طرحهای پژوهشی و فناورانه حوزه مهندسی
 15. تعامل و هماهنگی با مراکز علمی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و.... کشور جهت ایجاد وحدت رویه در انجام پژوهش ها و تحقیقات مهندسی و صنعتی